Even voorstellen

Mijn naam is Baukje Yt van der Hoek-Osinga. Ik ben in juli 2002 als logopediste afgestudeerd aan de Hanzehogeschool van Groningen.

In januari 2003 heb ik de logopediepraktijk te Sint Nicolaasga overgenomen. Enkele jaren geleden heeft de praktijk de naam 'Logopediepraktijk Skarsterlân' gekregen.
Deze naam is gekozen om de band met het primaire verzorgingsgebied duidelijk te maken.   

In de praktijk geef ik zowel aan (zeer jonge) kinderen als aan volwassenen logopedische therapie.         

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied volg ik regelmatig Post-HBO cursussen logopedie.     

Zo heb ik mij verdiept in onderstaande aspecten van mijn vakgebied

  • Kindercoach (coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden, om deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Moeilijke situaties kunnen bijvoorbeeld zijn; faalangst, boosheid, pesten, angsten enz.) Sinds mei 2014
  • Sensorische Informatieverwerking (Sensorische Informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen.) Sinds januari 2010; SI-therapeut
  • PROMPT 1&2 (een techniek waarbij van buitenaf,op de huid, hulp geboden wordt bij het vormen van klinkers en medeklinkers door actief manipuleren van spiergroepen en lokalisaties)
  • Logopedie bij het jonge kind met het syndroom van Down (de juiste begeleiding voor deze specifieke doelgroep)
  • Leespraat (een methode voor kinderen met het Down-Syndroom om te leren lezen en te leren praten)
  • Stem (hoe je stem te gebruiken bij het spreken en zingen)
  • OMFT (een therapie die zich richt op de functie van de spieren in het mondgebied, om goed te kunnen eten, drinken en spreken)
  • Metaphon (behandeling van fonologische articulatiestoornissen)
  • Rots & Water -trainer (sinds 02-11-2012)

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Stichting voor Sensorisch Informatieverwerking. Verder neem ik deel aan de Kwaliteitskring Zuid-West Friesland, om samen met collega's het kwaliteitsbeleid van ons vakgebied te onderhouden en te verbeteren.

Photo
Photo